Kamis, 26 Januari 2012

Syekh Muda Abdul Qadim Belubus (1878-1957): Ulama besar Tarikat Naqsyabandiyah dan Samaniyah di Sumatera Tengah

oleh: al-Faqil Ila Rahmatillah Apria Putra
Tulisan ini dikutip dari buku penulis, "Ulama Luak nan Bungsu" dan "Bibliografi Karya Ulama Minangkabau", berdasarkan keterangan Buya H. Anas Malik Belubus, dan keterangan dari kitab-kitab Beliau.

Syekh Muda Abdul Qadim atau yang lebih dikenal dengan “Baliau Belubus” adalah seorang ulama terkemuka pemangku Tarikat Naqsyabandiyah dan Tarikat Samaniyah. Meski nama beliau tidak begitu banyak disebut oleh para peneliti Ulama, namun beliau mempunyai pengaruh besar yang tak terbantahkan dikalangan ahli-ahli Tarikat Sufiyah di Sumatera Tengah, Minangkabau Umumnya. Bahkan dikabarkan bahwa khalifah-khalifah beliau, salah satunya Syekh Ibrahim Bonjol di Binjai, telah pula mengembangkan sayap ilmu Tarikat dari silsilah Syekh Mudo menyeberang lautan, sampai Malaysia dan Thailand. Ketika diadakan kongres Tarikat Naqsyabandiyah di Bukittinggi pada tahun 1954 yang dipayungi oleh Perti, maka beliau Syekh Mudo adalah salah persertanya, disamping 280 ulama-ulama besar lainnya di Sumatera Tengah.

Foto: Syekh Muda Abdul Qadim Belubus diusia senjanya

Foto: Syekh H. Abdul Malik, anak Syekh Mudo yang melanjutkan surau Belubus disamping kemenakan Syekh Mudo, yaitu Syekh H.Mukhtar Angku Tanjuang

Belubus, sebuah nagari yang terletak di ketinggian, tak jauh dari kota Payakumbuh. Di daerah ini Syekh Muda Abdul Qadim lahir pada tahun 1878. tempat mula beliau menuntut ilmu ialah Batu Tanyuah. Disini beliau mengaji kitab cara lama kepada salah seorang alim yang tidak begitu dikenal namanya. Setelah dari Batu Tanyuah, beliau kemudian belajar mendalami Syari’at dan Tharikat, paling tidak ada 6 daerah terkemuka dalam Tarikat Sufiyah di Minangkabau yang dikhitmatinya. Tempat-tempat itu ialah, pertama, Batu Hampar (Payakumbuh) tempat bermukimnya ulama besar Maulana Syekh Abdurrahman bin Abdullah al-Batu Hampari an-Naqsyabandiyah (w. 1899). Disini beliau mula mengaji Tarikat Naqsyabandiyah sampai memperoleh Natijah, hingga Syekh Abdurrahman menggelari beliau dengan “Syekh Mudo”. Kedua Padang Kandih, yaitu kehadapan Tuan Syekh Muhammad Shaleh Padang Kandih (w. 1912). Ketiga Kumpulan, tempat bermukimnya ulama besar Maulana Syekh Ibrahim bin Fahati “Angguik Balinduang” Kumpulan (w. 1915). Keempat di Padang Bubus Bonjol, tempat beliau berkhitmat atas jalan Tarikat Naqsyabandiyah di Makam Syekh Muhammad Sa’id Padang Bubus (Abad XIX). Kelima di Simabur, kepada salah seorang ulama masyhur dalam ilmu Hakikat, namun nama beliau ini tidak dikenal lagi. Keenam di Kumango, Batusangkar, kepada Maulana Syekh Abdurrahman al-Khalidi “Beliau Kumango”. Begitulah pengembaraan keilmuan beliau, terutama dalam bidang ilmu Hakikat dan Tarikat, hingga beliau beroleh nama besar selaku ulama terkemuka dalam Tarikat Ahli Sufi, Naqsyabandiyah dan Samaniyah.

Syekh Mudo setelah itu mulai mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya di kampung halaman beliau, Belubus. Disini beliau mendirikan surau, pusat khalwat Naqsyabandi, yang dibarengi dengan pengajaran Tarikat Samaniyah dan Silat Kumango. Surau Belubus kemudian menjadi terkemuka, banyak orang-orang siak dari seantero Minangkabau yang melanjutkan kaji-nya, terutama dalam Tarikat kepada Syekh Mudo Abdul Qadim. Diantara murid-murid beliau tersebut, banyak pula yang kemudian terkemuka pula selaku ulama, diantaranya ialah Syekh Beringin di Tebing Tinggi Medan, Syekh Ibrahim Bonjol di Binjai, Syekh Muhammad Kanis Tuanku Tuah Batu Tanyuah dan Buya H. Muhammad Dalil Dt. Manijun di Jaho.

Foto: Makam Syekh Mudo Abdul Qadim, bersama Syekh Mukhtar Angku Tanjuang (Foto: Apria Putra, 2007)

Syekh Mudo wafat pada tahun 1957 dan dimakamkan di depan Mihrab Surau Belubus. Selain meninggalkan ilmu Tarikat yang berurat berakar, terutama di kawasan Luak Limopuluah, beliau juga meninggalkan beberapa karangan yang diperuntukkan bagi kalangan Ahli Tarikat. Beberapa buah karangan itu dapat diakses, sebagian lainnya masih tersimpan dan dirahasiakan oleh pewaris Surau Belubus. Diantara karangan Syekh Mudo tersebut ialah:

1) As-Sa’adatul Abdiyah fima Ja’a bihin Naqsyabandiyah menyatakan wirid-wirid amalan Tharikat Naqsyabandiyah.

Risalah ini selesai ditulis pada tahun 1936. pada sampul karya ini tercetak jelas : “Tidak dijual dan tidak dipakai bagi orang yang belum mengamalkan wirid tersebut”. Sebuah peringatan yang umum dikalangan ahli Tharikat, sebab ada kekhawatiran bila kaji tharikat diumbar-umbar maka akan jatuh harganya sebagai ilmu yang istimewa. Adapula karena kaji tharikat diperkatakan dipasaran, ada orang-orang yang belum sampai akal dan ilmunya yang membatalkan kaji tersebut, sebab membatalkannya merupakan suatu kecelaan yang nyata.

Secara umum Risalah ini berisi tentang kaifiyah mengambil Tarikat Naqsyabandiyah. Mulai dari Bai’at, penjelasan Zikir-zikir Naqsyabandiyah, Rabithah dan lainnya. Risalah ini telah dicetak beberapa kali oleh berbagai percetakan. Terakhir dicetak pada Percetakan Sa’adiyah Bukittinggi.

2) As-Sa’adatul Abdiyah fima ja’a bihin Naqsyabandiyah Bagian Natijah

Sebuah kitab Naqsyabandiyah yang dipergunakan khusus bagi guru-guru mursyid yang telah mencapai khalifah, sebab di dalamnya banyak dibicarakan mengenai rahasia-rahasia Tharikat Naqsyabandiyah yang dilarang dikemukakan kepada khalayak umum. Cetakan ke-2 risalah ini dicetak oleh Syarikah Tapanuli – Medan tahun 1950.

Foto: Sampul Kitab "as-Sa'adatul Abdiyah", terbitan Medan, 1950

3) Risalah Tsabitul Qulub

Risalah ini merupakan literatur langka mengenai Tarikat Samaniyah di Minangkabau. Secara umum isinya berbicara tentang ilmu Tasawwuf dan Tarikat, namun didalamnya disinggung mengenai amalan Tarikat Samaniyah dengan cukup panjang. Risalah ini terdiri dari beberapa jilid. Sampai saat ini baru diidentifikasi sebanyak 3 juzu’ karya ini. Deskripsi setiap jilid ialah sebagai berikut:
[Pertama] Tsabitul Qulub jilid I, Kitab ini berisi dalil-dalil yang tersirat untuk mempertahankan amal Tharikat, serta memperkokoh hati murid, supaya tidak terpecah-pecah akibat faham yang bergitu rupanya. Penulisan sumber rujukan dalam kitab ini cukup variatif, menunjukkan kealiman Syekh Muda yang masyhur itu. Diantar sumber-sumber kitab yang menjadi rujukannya ialah Tanwirul Qulub (sangat populer saat ini), Shahifatus Shafa (besar kemungkinan karangan Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Qubis), Manzhirul A’ma, Khazinatul Asrar, ar-Rahmatul Habithah, Hadist Arba’in, Sairus Salikin, al-Minhul Nisbah, Husnul Husain, al-Qusyairi, Lathifatul Asrar, Hidayatus Salikin, Aiqazhul Manam, Hidayatul Hidayah, Mawahib Sarmadiyah, al-Asymuni dan lain-lainnya.Selain menjadi penguat hati si murid, risalah ini juga memuat kaifiyah Tharikat Saman dan Tharikat Muhammad Yaman (pecahan Saman) beserta wirid-wirid dan zikir-zikirnya. Risalah ini kemudian ditutup dengan sebuah fasal yang cukup panjang berisi tentang “Pengajaran tatakala nyawa akan berpulang ke hadirat Allah”. (cetakan ke-6, pada percetakan as-Sa’adiyah Bukittinggi, t. th)

Foto: Sampul "Risalah Tsabitul Qulub", Juzu' pertama.

[Kedua] Tsabitul Qulub jilid II, Kajian dalam kitab ini tak kalah menariknya. Kitab ini baru dijumpai penulis dalam bentuk manuskrip, salinan tangan oleh Marnis Dt. Bangso Dirajo. Di antara isi kitab ini ialah:
1) Himpunan akidah lima puluh
2) Sebab zikir la ilaha illallahu tidak pakai muhammadur rasulullah
3) Masalah Nur Muhammad dan Nur Allah
4) Kelebihan manusia dari pada segala alam
5) Masalah Najis dan hadast
6) Pembahasan Muqarinah Niat
7) Tentang martabat Ahadiyah, wahdah dan wahidiyah
8) Menyatakan syari’at dan tharikat di dalam sembahyang
9) Rabithah dalam sembahyang
10) Asal suluk 40 hari, dan lainnya banyak lagi
[Ketiga] Tsabitul Qulub jilid III, pada jilid ini termuat pengajaran Tharikat yang cukup istimewa, yakni membicarakan perhubungan shalat dengan Tharikat. Di mana di dalamnya ada tertulis:
Maka dari itu nyatalah bagi kita bahwa ilmu Tharikat itu bersuanya di dalam sembahyang. Sepatutnya kita mahir ilmu tharikat itu dengan beberapa martabatnya.
………………
Maka apabila hilang hamba dan hilang kalimat dan tinggal nur, maka nur itulah yang dinamakan dengan zikir Hakikat. Maka apabila hilang hamba hilang kulimah hilanglah pula nur maka pulanglah hak kepada yang mepunyai, dan kembalilah hamba kepada Tuhannya. (Tsabitul Qulub jilid ke-III)
Kemudian kitab ini disambung dengan pembahasan mengenai “nafsu yang tujuh”, dijabarkan dengan kalimat jelas dan ringkas. Kemudian kitab ini disudahi dengan wirid-wirid dalam tharikat Saman.
Asal naskah kopiannya masih ada tersimpan di surau Belubus, yakni cetakan Islamiyah – Medan.

4) Al-Manak: mempusakai dari ayah, Syekh Mudo Abdul Qadim Belubus (disebut juga dengan kitab “Bintang Tujuh”)
Kitab ini berisi ilmu-ilmu yang dipusakai dari Syekh Muda Abdul Qadim. Diantara isinya cara mencari awal-awal bulan Arab, mencari awal bulan Ramadhan, ilmu Bintang Tujuh (saat baik dan buruk), ilmu pertukangan rumah adat Alam Minangkabau, mencari waktu baik dan jahat, mencari barang hilang dan lainnya.

Foto: Sampul Kitab "al-Manaq" (Bintang Tujuh)

23 komentar:

 1. semoga bermanfaat bagi yang ingin memahami amin...

  BalasHapus
 2. salam mas.
  gimana ingin mendapatkan kitab tareqat naqshbandiah tersebut ?

  mohon email pada saya : along1313@yahoo.com
  saya cuba email pada mas tp emailnya tidak boleh.

  kalau boleh kitab di bawah ini :

  wassalam ,terima kasih

  1)As-Sa’adatul Abdiyah fima ja’a bihin Naqsyabandiyah Bagian Natijah

  2)1) As-Sa’adatul Abdiyah fima Ja’a bihin Naqsyabandiyah menyatakan wirid-wirid amalan Tharikat Naqsyabandiyah.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Wassalam. Ikhwan dapat menghubungi Sdr Heru: 085658425714.

   Hapus
 3. Assalamu'alaikum mas.

  Saya khairul anwar, tinggal di rengat, riau.
  Salam kenal, bagaimana cara mendapatkan kitab-kitab risalah tsabitul qulub, khususnya dan kitab-kitab karangan syeik abdul qadim balubus, umumnya.

  email: khanwarku@yahoo.co.id
  atau hubungi HP : 08197611354 atau 085374077797
  Wassalam dan terima kasih.

  BalasHapus
 4. Salam.
  Saya mohon emailkan kitab2 karangan almarhum Sheikh Mudo Abdul Qadim Balubus.
  Email: hiz_ai@yahoo.com.my
  Syukran jazilan.

  BalasHapus
 5. Assalamualaikum wr. wb.
  Saya Zain dulunya pernah berguru dan beramal tharikat samaniyah naqsyabandiah di surau baitul ibadan di pondok kelapa medan, dan skrg saya merantau ke malaysia, dan pernah berziarah ke makam tuan guru pendekar sunan ayahanda hj sahenan di janda baik, dan juga bersilaturahim dgn ayah abdul wahab di sungai jai beranang, dan banyak tempat lain yg pernah saya kunjungi dan beramal dengan jemaah seperti mana yg telah saya perdapat di medan, sy berharap dan mohon bantuan saudaraku apria putra, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kitab sabitul qulub dan juga kitab shalawat wasilah yg lengkap, karena yg ada pada saya sekarang ini tidak lengkap dan kadang bila jumpa kitab yg sama isi kandungannya agak berbeda, mohon bantuannya. E Mail saya yen_zain@ yahoo.com.my HP 60133366440, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga allah membalas segala budi baik yg ikhlas dengan ganjaran yg berlipat ganda.

  BalasHapus
 6. Abangda tolong kiranya kirimkan sama saya ketiga jilid Buku karangan Sheikh Mudo Abdul Qadim Balubus.itu....
  Tsabitul Qulub jilid I
  Tsabitul Qulub jilid II
  Tsabitul Qulub jilid III

  Kirim ke Email:dedekarjuna22@yahoo.co.id
  Terima kasih

  BalasHapus
 7. Assalam saudara Aparia Putra. Saya dari Malaysia. Berguru dgn ayah yang pernah berguru di Pondok Kelapa. Baru baru ini saya ada melawat makam abuya di Pondok Kelapa. Mohon emailkan kesemua jilid Thabital Qulub untuk memperkuatkan amalan saya. Email: nordin_scopel@yahoo.com Agar pertolongan saudara dilimpahi Allah hendaknya. Wassalam

  BalasHapus
 8. salam..mohon e-mailkan saya kesemua jilid tsabital qulub di mshah7777@gmail.com.
  terimakasih atas pertolongan saudara.

  BalasHapus
 9. mohon saya izin share fotonya

  BalasHapus
  Balasan
  1. Assalamu'alaikum Wr.Wb....
   abg Apria Putra saya rozi. saya tinggal di Aceh tepatnya di Aceh Tamiang (Kualasimpang) asal saya dari Bukittinggi tepatnya di Giriang-Giriang Tilatang Kamang, saya pingin sekali belajar & mempunyai kitab karangan inyiak syekh Muda Abdul Qadim Belubus ini, Gimana ya caranya saya mendapati kitab beliau...

   Hapus
 10. Salam semua ke pada segenap sahabat seiman diblog ini. Kami berbiat kepada ahli silsilah tarikat samaniyah wa nasyabandiyah cabang balubus. Dr guru banta(alm) aceh murid yg mursyid dari yg mulia abuya shekh ibrahim bonjol murid dr tuan guru abuya shekh mudo abdul qadim balubus.. Tempat kami di langsa Aceh. Pd thn 2010 yg lalu setelah menjalani suluk 40hari di balubus abuya H.Anas Malik telah memberi ijazah yg sah didepan pr masyaikh kepada dua guru kami Tengku junaidi bin adami dan tengku Hendra kesuma bin nurdin.. Jd silsilah dr balubus insyaAllah akan terus berkembang dan jaya.. Marilah kita sama2 mengiririm fatihah kepada guru kita yg mulia para ahli silsilah khususnya tarikat samaniyah wa naksyabandiya. Kita harus bersatu melawan pra penebar fitnah. Khususnya yg bukan ahli dlm masalah tarikat..yg dgn mudah memberi komentar. Satukan visi kita dlm membela yg benar.. Jgnlah lagi kita saling berselisih faham..terima kasih yg sedalam2nya kepada saudaraku apria putra yg telah mempersatukan kita melalui blog ini.. Email kita ba3saman@gmail.com

  BalasHapus
 11. Terimakasih atas informasi nya yg telah membuat situs ini,
  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
  Setelah berulang ulang kali sy membuka situs ini saya mengucapkan banyak terimakasih bagi yang menerangkan dan menjelaskan tentang sych mudo abdul Qodim Belubus. Dan Saya adalah salah satu anak dari cucu sych Mudo Abdul Qodim Belubus. Ingin mencoba bersama sama rekan yang ada d sini untuk berbagi pengetahuan agar bagi kita pengamal Tariqat yang di kembangkan oleh beliau dapat kita amalkan,Salam Hormat : Yusuf Djamaluddin

  BalasHapus
 12. Yth. Ikhwan Apria Putra :saya salah seorang Murid Sammaniyah di Medan bersama ini saya mohon diberi penjelasan antara lain :
  1. Siapa saja Murid dari Syekh Mudo Abdul Qadim Belubus
  2. Siapa yang menjadi Murid dari Syekh Abdul Malik dan siapa teman satu gurunya
  mohon diemailkan ke email saya : irwanselalusetia@gmail.com. terimaksih sebelumnya.

  Catatan : saya sudah tiga kali

  BalasHapus
  Balasan
  1. Yth. Ikhwan
   Boleh, kita berkomunikasi lewat email: al-faqir_poetra@yahoo.co.id.

   Hapus
  2. Assalamu'laikum ustadz apria putra saya dri jakarta jemaah mbah priuk minta tolong adakah dri syech2 thareqot pejuang islam dulu yg termasuk ahlubait dri rasulullah شكرا كثي, bisa melalui email : firdausendrygwk86@gmail.com

   Hapus
 13. Assalamualaikum

  Saya dari Malaysia
  Mohon pandngn dan maklumat berkenaan tarikat samaniah di janda baik.
  Semoga maklumat saudara membantu perjalanan saya

  BalasHapus
 14. Ass wr wb.......terima kasih sy kpd saudara seiman apria putra
  Semoga Allah memberikan petunjuk dan kesehatan kpd saudara atas semua jerih payah saudara yg telah menjadi ilmu pengetahuan kpd sy....
  Sy suluk di payakumbuh thn 2009/2010,....pada almarhum H.anas

  BalasHapus
 15. Saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia dan mahu menziarahi makam Syekh Mud0 Abdul Qadim di Belubus. Ada sesiapa yang boleh memberi tunjukarah, peta daripada Bukit Tinggi atau Paya Kumbuh untuk ke Surau Syekh Mudo Abdul Qadim.

  BalasHapus
 16. Boleh email kepada saya raizul@ummc.edu.my

  BalasHapus
 17. Ila ahli silsilati thariqati sammaniyah wa naqsabandiyah alfatihah..

  BalasHapus
 18. Assalamu'laikum ustadz apria putra saya dri jakarta jemaah mbah priuk minta tolong adakah dri syech2 thareqot pejuang islam dulu yg termasuk ahlubait dri rasulullah شكرا كثي, bisa melalui email : firdausendrygwk86@gmail.com

  BalasHapus
 19. Arsyad srarif8 Mei 2015 12.52

  Asslamualaikum Ustdz Apria Putra
  perkenalkan Alfakir Nama Arsyad syarif asli Payakumbuh dengan bangga mendapatkan Situs satu2nya yg bisa di brossing memberikan informasi tentang Ulama2 kharismatik dari sumatra barat teristimewa tentang Almukarram Syekh Muda Abdul Qodim Belubus Alfakir pengamal thariqah Naqsyabandiyah berdasrkan Amanah dari Guru Alfakir Almukarram syekh Jalinus Engku Padang surau suluk DarunNadhah Desa Tabek Panjang Payakumbuh Beliau Mendapat Ijazah Dari Almukarram Syekh H.Abd.Malik Bin syekh Muda Abdul Qadim Belubus,Alfakir suluk pada bulan February-Mart 1995M/Ramadhan 1415H setelah itu alfakir merantau ke Jakarta sampai sekarang,Pendidikan Formal Alfakir belajar di Madrasyah Tarbiyah Islamiyah MTI Koto Panjang Lampasi
  Sekaligus dalam hal ini Alfakir bermohon semoga Ustadz berkenan memberikan bantuannya yangmana Alfakir kesulitan untuk mendapatkan Kitab ASsa'adatul Abdiyah jima ja'a bihinNaqsyabandiyah bagian Natijah dan Kitab AlManak( jika aslinya tdk ada copyannya juga Alfakir harapkan) karena Alfakir sampe saat ini blm mendapatkannya di karenakan waktu itu kebetulan sedang habis ini Alamatnya:Majelis Ta'lim Almardhiyah Jl.Joglo Baru no:2C Rt 12/06 Kembangan Jakarta Barat atas bantuannya alfakir ucapkan jazakumullah khairan kasyiran
  Mohon Maaf jika ada kata yg tidk berkenan sambil menuggu bantuan dari Ustadz semoga bertambah keberkahannya

  BalasHapus